Vu Trong Thuong

Vu Trong Thuong

Cố vấn - Lawyer

Lawyer Vu Trong Thuong ( Liên hệ )


Giới thiệu

Luật sư Thưởng nguyên là Kiểm sát viên VKSND Tối cao - Phó vụ trưởng vụ 2 VKSND Tối cao với hơn 40 năm kinh nghiệm hành nghề luật.