Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG. Với nội dung câu hỏi của bạn  CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

 1. Căn cứ pháp lý để đưa ra ý kiến tư vấn.
 • Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 26 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015;
 • Các văn bản pháp luật khác liên quan.
 1. Nội dung tư vấn. 300-300 đăng cố báo, 200 80
 1. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho người không phải là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, thành viên công ty TNHH muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên Công ty điều kiện là:

Thứ nhất, là người sở hữu hợp pháp phần vốn góp tại Công ty;

Thứ hai, phải chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên công ty với cùng điều kiện chuyển nhượng. Sau 30 ngày, nếu thành viên còn lại của Công ty không mua hoặc hông mua hết thì bạn có thể chuyển nhượng phần vốn góp đó cho người không phải là thành viên Công ty.

Sau khi đáp ứng những điều kiện trên, các bên tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn và ghi nhận thành viên mới Công ty bằng cách thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 1. Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thành phần hồ sơ
 • Thông báo thay đổi thành viên công ty (Theo mẫu);
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp kèm Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi thành viên Công ty do chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi thành viên Công ty do chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Danh sách thành viên công ty sau khi chuyển nhượng phần vốn góp (Theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Chứng minh nhân dân người đại diện phần vốn góp nếu thành viên là tổ chức. Chứng minh nhân dân của thành viên nếu thành viên là cá nhân;
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước nếu người thực hiện không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 • Trình tự, thủ tục thực hiện
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục trên;
 • Nộp hồ sơ bản scan qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và nhận giấy biên nhận điện tử;
 • Nộp hồ sơ bản giấy tại phòng đăng ký kinh doanh và nhận giấy biên nhận;
 • Nhận kết quả thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp thành viên chuyển nhượng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Bạn phải thực hiện thêm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ  CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: Số 202 Mai Anh Tuấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +(024) 438 245 666  //  Email: info@luathungthang.com .