Lĩnh vực Hợp đồng, đàm phán hợp đồng là Lĩnh vực khó đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm của Luật sư. Công ty luật Hùng Thắng cung cấp các dịch vụ pháp lý sau liên quan đến hợp đồng:

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

- Tư vấn đàm phán hợp đồng;

- Tư vấn thực hiện hợp đồng.

Ngoài việc tư vấn trực tiếp cho Khách hàng, Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đại diện/thay mặt Khách hàng đàm phán trong việc ký kết hợp đồng, đàm phán thực hiện hợp đồng.