Nguyễn Hữu Duy

Nguyễn Hữu Duy

Luật sư - Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc Nguyễn Hữu Duy ( Liên hệ )


Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Hữu Duy có kiến thức pháp luật chuyên sâu với  nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật. Luật sư Nguyễn Hữu Duy được đánh giá cao trong hoạt động giải quyết tranh tụng và đại diện theo uỷ quyền cho khách hàng trong các vụ việc thuộc các lĩnh vực tranh chấp Hợp đồng kinh doanh thương mại, dân sự (Hôn nhân & gia đình, giải quyết thừa kế, chia tài sản, tranh chấp đất đai). Luật sư Nguyễn Hữu Duy chuyên giải quyết các vấn đề về tranh tụng, tư vấn quản lý doanh nghiệp; Tư vấn đàm phán hợp đồng; Tài chính & Ngân hàng; Bảo hiểm; Đầu tư; Xây dựng và Bất động sản; Vấn đề Thu đòi công nợ…. Luật sư Nguyễn Hữu Duy đã tư vấn và tham gia giải quyết thành công nhiều vụ việc trên thực tế bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

Luật sư Nguyễn Đức Duy được đánh giá là Luật sư có chuyên môn và nền tảng pháp luật vững chắc. Với sự am hiểu pháp luật và kinh nghiệm làm việc dày dặn Luật sư Nguyễn Hữu Duy luôn đưa ra những ý kiến tư vấn, những phương án giải quyết chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật và mang lại sự hài lòng đối với khách hàng.