Luật sư Trần Đức Thắng - Giám Đốc Công ty Luật Hùng Thắng trả lời Phỏng vấn của Truyền hình nhân dân về hành vi xâm hại tình dục trẻ em (ấu dâm).

Link tại đây