Nhằm tri ân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Công ty Luật Hùng Thắng tổ chức tư vấn miễn phí trong ngày 22/12/2017 cho các đối tượng sau đây:

- Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân thân ruột thịt của Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Cựu quân nhân đã từng làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cham sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thân nhân ruột thịt với Liệt sĩ;

- Thương binh; bệnh binh;

- Những người có công với cách mạng khác.

Hình thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng giao dịch của Công ty Luật Hùng Thắng.

- Tư vấn qua Email;

- Tư vấn qua điện thoại.

 

Trân trọng Thông báo!