Bị vạch ra hết

Một can phạm sắp ra tòa hỏi ý kiến luật sư nên mặc quần áo gì cho có lợi. […]

Xem thêm
Quan tòa cũng bó tay

Quan tòa nói với bị cáo: […]

Xem thêm
Cân nhắc việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự

Sáng 31/5, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự. […]

Xem thêm

Truyền hình nhân dân phỏng vấn Luật sư Trần Đức Thắng về vụ Cướp Bánh mỳ […]

Xem thêm