Công ty Luật Hùng Thắng có thể được xem là một công ty Luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng vì hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp Luật như: Nguyên các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Các Kiểm sát viên VKSND tối cao, Chánh tòa, thẩm phán các tỉnh, các Tiến sỹ, thạc sỹ, Luật sư có nhiều năm hành nghề Luật.

Dịch vụ Tranh tụng thường xuyên của chúng tôi bao gồm: 

  • Luật sư bào chữa, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Thân chủ trong các vụ án Hình sự
  • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Thân chủ trong các vụ án dân sư, kinh tế, hành chính, lao động 
  • Các dịch vụ tranh tụng khác hoặc các gói dịch vụ liên quan đến tranh tụng theo yêu cầu của Khách hàng