Một trong những nhu cầu thay đổi thường xuyên nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đó là việc thay đổi ngành nghề kinh doanh để đáp ứng chiến lược kinh doanh khi thị trường mở ra những cơ hội mới đối với mỗi doanh nghiệp. Việc thay đổi, bổ sung ngành nghề với những quy định hiện hành, điều kiện kinh doanh, ngành nghề nào bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, mã  hóa ngành nghề như thế nào để hồ sơ được coi là hợp lệ…, Để tìm được câu trả lời thỏa đáng cho nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các giải pháp tối ưu nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Luật Hùng Thắng luôn đồng hành cùng thành công của Doanh nghiệp.

1. Nội dung thay đổi ngành – nghề kinh doanh

 • Rút bớt ngành nghề đã đăng ký;
 • Bổ sung thêm ngành nghề mới;
 • Mã hóa đối với ngành nghề chưa được mã hóa theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 • Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần, của Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên và của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành kinh doanh.
 • Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

3. Dịch vụ của chúng tôi

 • Tư vấn các ngành, nghề kinh doanh cần thay đổi; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và phụ thuộc vào vốn pháp định để thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu từ khách hàng cũng như các quy định pháp luật;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục áp mã ngành nghề kinh doanh;
 • Soạn thảo và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước.