Nhu cầu về việc thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp là tất yếu xuất phát từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của chính mỗi doanh nghiệp. Quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan về địa chỉ trụ sở chính, những vấn đề cần giải quyết khi thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp và những hệ lụy pháp lý kèm theo việc thay đổi trụ sở chính. Hãy liên hệ với Luật Hùng Thắng ngay để chúng tôi tư vẫn cho các bạn những giải pháp đồng bộ và toàn diện nhất để giải quyết các vấn đề mà Doanh nghiệp đang băn khoăn.

1. Thay đổi trụ sở công ty cùng quận

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, huyện doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ bao gồm:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2. Thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến quận, huyện khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ bao gồm:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, hồ sơ bao gồm:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

4. Dịch vụ của chúng tôi

 • Tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục, điều kiện để đặt trụ sở công ty ở địa chỉ mới sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước