Nhu cầu của việc đổi tên doanh nghiệp xuất hiện khi Doanh nghiệp muốn thay đổi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề kinh doanh, khi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc bất kỳ lý do nào khác thì thực tiễn việc thay đổi tên của doanh nghiệp luôn là nhu cầu thực tế của các Doanh nghiệp. Khách hàng đang loay hoay với các quy định của pháp luật về việc đổi tên doanh nghiệp và những hệ lụy pháp lý kèm theo. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Công ty Luật Hùng Thắng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc cung cấp và tư vấn các quy định mới nhất của pháp luật về yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp

1. Các nội dung thay đổi tên công ty

- Tên công ty bằng tiếng Việt;

- Tên công ty bằng tiếng Anh;  

- Tên công ty viết tắt.

2. Hồ sơ thay đổi tên công ty

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên và của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên và của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân;

Giấy tờ kèm theo hồ sơ: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

- Tra cứu và tư vấn cho doanh nghiệp về tên cũng như các quy định của pháp luật về việc thay đổi tên công ty;

- Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước;

- Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới.

Hãy liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật Hùng Thắng với đội ngũ chuyên nghiệp sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn và đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu, mong muốn của khách hàng.