Tiền hôn nhân chính là giai đoạn trước khi kết hôn. Đây là giai đoạn nền tảng cho mỗi một người quyết định đi đến hôn nhân. Hiện nay, các sự kiện pháp lý hay các quan hệ pháp luật phát sinh trong giai đoạn tiền hôn nhân vẫn chưa được người dân chú ý, tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu hiểu biết của con người ngày càng cao. Bởi vậy, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu này, Công ty Luật Hùng Thắng xây dựng đội ngũ các chuyên gia có lâu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình với mong muốn giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Dịch vụ pháp lý tư vấn tiền hôn nhân của Công ty gồm có:

  • Tư vấn về điều kiện và thủ tục kết hôn;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ hôn nhân sau này;
  • Tư vấn về xác lập tài sản riêng trước khi kết hôn và thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản riêng; hỗ trợ và thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn về cách xác lập thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng; hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo thỏa thuận này.