Bảng giá các dịch vụ công ty luật Hùng Thắng cung cấp:

STT Dịch vụ của chúng tôi Tải xuống
1

Bảng Phí DVPL liên quan đến giải quyết vụ án hình sự

DOWNLOAD
2

Bảng phí dịch vụ tư vấn trực tiếp

DOWNLOAD
3

Bảng phí dịch vụ tư vấn thường xuyên doanh nghiệp

DOWNLOAD
4

Bảng phí DVPL liên quan đến giải quyết tranh chấp

DOWNLOAD

5

Bảng phí Dịch vụ thành lập doanh nghiệp DOWNLOAD

6

Bảng phí Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp DOWNLOAD

I. Bảng Phí DVPL liên quan đến giải quyết vụ án hình sự

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

MỨC PHÍ

(Triệu Đồng)

 

GHI CHÚ

 

 

 

1

 

 

 

BÌNH THƯỜNG

 

 

 

40-80

 

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

-  Căn cứ pháp lý rõ ràng;

-  Hồ sơ vụ án ít (dưới 50 BL);

-  Nội dung đơn giản rõ ràng;

-  Các yếu tố khác

 

 

2

 

 

KHÓ

 

 

80-200

 

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

-  Hồ sơ vụ án có từ 50 -300 BL;

-  Cần bổ sung nhiều chứng cứ;

-  Các yếu tố khác

 

 

3

 

 

RẤT KHÓ

 

 

Thỏa thuận

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

-  Các vụ việc có căn cứ pháp lý thiếu trầm trọng cần củng cố rất nhiều;

-  Hồ sơ vụ việc trên 300 BL;

-  Các yếu tố khác

 

4

 

ĐẶC BIỆT KHÓ

 

Thỏa thuận

Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng cho các quận huyện nội thành tại Hà Nội; trường hợp thực hiện công việc tại các tỉnh khác hai bên thỏa thuận thêm chi phí đi lại ...;
 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;
 • Phí này áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể tăng theo yêu cầu của khách hàng về thời gian thực hiện công việc;
 • Ưu đãi mức phí cho Khách hàng có hợp đồng dịch vụ pháp lý Tư vấn thường xuyên.
II. Bảng phí dịch vụ tư vấn trực tiếp

 

STT

 

NGƯỜI TƯ VẤN

MỨC PHÍ

TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT

MỨC PHÍ TƯ VẤN BẰNG TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG TRUNG

 

GHI CHÚ

1

Chuyên viên tư vấn

500,000

 

Không áp dụng

 

2

Luật sư tập sự

1,000,000

 

 

Luật sư

3,000,000

 

 

6,000,000

 

3

Luật sư thành viên

(Lãnh đạo Công ty)

4,000,000

Đặt lịch trước

4

Cố vấn cao cấp

5,000,000

Đặt lịch trước

Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng tại Văn phòng Công ty Luật Hùng Thắng;
 • Mức phí trên là mức phí cho mỗi giờ tư vấn, thời gian tư vấn dưới 60 phút được tính là 01 giờ;
 • Phí này được áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế công việc của từng khách hàng cụ thể; Khách hàng thường xuyên của Công ty sẽ được ưu đãi về mức phí tư vấn.
 • Mức phí trên chưa bao gồm

III. Bảng phí dịch vụ tư vấn thường xuyên doanh nghiệp

 

STT

 

GÓI DỊCH VỤ

MỨC PHÍ

(Triệu/tháng)

THỜI GIAN TƯ VẤN

(Số giờ/tháng)

 

PHÍ PHÁT SINH

 

DỊCH VỤ BỔ SUNG

1

DG1

10

20

500.000 VND/giờ

0

2

DG2

15

40

500.000 VND/giờ

0

3

TD

20

70

500.000 VND/giờ

0

4

CC

30

120

500.000 VND/giờ

0

5

ĐB

50

240

200.000 VNĐ/giờ

Gói dịch vụ bảo vệ pháp lý (Luật sư riêng) cho một người

6

SĐB

100

Không giới hạn

0

Gói dịch vụ bảo vệ pháp lý (Luật sư riêng) cho ba người

 

Ghi chú: Khách hàng ký Hợp đồng tư vấn thường xuyên với Công ty Luật Hùng Thắng sẽ được ưu đãi 30% phí khi ký các Hợp đồng dịch vụ pháp lý về các vụ việc cụ thể.

IV. Bảng phí DVPL liên quan đến giải quyết tranh chấp

 

 

 

STT

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

PHƯƠNG ÁN PHÍ 1

 

PHƯƠNG ÁN PHÍ 2

TRỌN GÓI

(triệu đồng)

 

 

 

GHI CHÚ

 

PHÍ CỨNG

(triệu đồng)

PHÍ THÀNH CÔNG

(%)

 

 

 

1

 

 

BÌNH THƯỜNG

 

 

 

30-50

 

 

 

5-30

 

 

 

50-80

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

Có giá trị thấp (dưới 01 tỷ);

Căn cứ pháp lý rõ ràng;

Hồ sơ vụ án ít (dưới 50 BL);

Nội dung đơn giản rõ ràng;

Chỉ tối đa 02 bên tham gia tranh chấp;

Các yếu tố khác.

 

 

 

2

 

 

 

KHÓ

 

 

 

60-100

 

 

 

5-40

 

 

 

80-500

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

Các vụ việc có giá trị từ 01 tỷ - 20 tỷ;

Hồ sơ vụ án có từ 50 -300 BL;

Cần bổ sung nhiều chứng cứ;

Có từ 3-5 bên tham gia tranh chấp;

Các yếu tố khác.

 

 

 

3

 

 

 

RẤT KHÓ

 

 

 

100-300

 

 

 

Thỏa thuận

 

 

 

Thỏa thuận

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

Các vụ việc có căn cứ pháp lý thiếu trầm trọng cần củng cố rất nhiều;

Giá trị tranh chấp lớn trên 20 tỷ;

Hồ sơ vụ việc trên 300 BL;

Có trên 5 bên tham gia tranh chấp;

Các yếu tố khác.

 

4

ĐẶC BIỆT KHÓ

 

THỎA THUẬN

Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng cho các quận huyện nội thành tại Hà Nội; trường hợp thực hiện công việc tại các tỉnh khác hai bên thỏa thuận thêm chi phí đi lại ...;
 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;
 • Phí này áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể tăng theo yêu cầu của khách hàng về thời gian thực hiện công việc;

V. Bảng phí Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

STT

Gói dịch vụ

Nội dung dịch vụ thực hiện

Thời gian

Kết quả

Phí dịch vụ (VNĐ)

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1

Gói Hỗ trợ

1.          Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.          Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, ….

3.          Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

4.          Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

 

Khách hàng sẽ nắm được những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp

Tư vẫn miễn phí qua Tổng đài 19000185

2

Gói Siêu rẻ

1.         Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.         Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, …

3.         Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

4.         Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

5.         Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

1 ngày làm việc

1)     Nắm được các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp

2)     Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh

500.000

3

Gói Cơ bản

1.         Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.         Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, …

3.         Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

4.         Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

5.         Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

6.         Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

7.         Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD;

8.         Nhận kết quả thủ tục thành lập doanh nghiệp

 5 – 7 ngày làm việc

1.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3.000.000

2.      Dấu tròn công ty và dấu chức danh

3.      Đăng Thông báo thành lập doanh nghiệp

4.      Hồ sơ thành lập DN lưu nội bộ gồm: Giấy đề nghị TLDN; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập công ty.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Gói Phổ thông

1.         Các công việc của Gói cơ bản

5 – 7 ngày làm việc

1.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2.      Dấu tròn công ty và dấu chức danh

3.      Đăng Thông báo thành lập doanh nghiệp

3.000.000

2.         Làm biển hiệu công ty

1 ngày làm việc

4.      Biển hiệu công ty

350.000

3.         Mua chữ ký số (token)

5.      Chữ ký số Newca (token) thời hạn 03 năm

1.800.000

4.         Mở tài khoản ngân hàng

1-2 ngày làm việc

6.     Tài khoản ngân hàng của công ty

Hỗ trợ

5.         Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

2-3 ngày làm việc

7.      300 số hóa đơn điện tử.

1.350.000

 

Tổng

 

6.500.000

5

Gói Cao cấp

1.         Các công việc của gói Phổ thông

 

1.      Kết quả công việc của gói Phổ thông

9.000.000

2.         Kê khai và Nộp tờ khai thuế môn bài;

3.         Đăng ký nộp thuế điện tử;

4.         Hỗ trợ nộp thuế môn bài;

5.         Nộp Quyết định và Thông báo phát hành hóa đơn điện tử;

 

3-5 ngày làm việc

 

 

2.      Tờ khai nộp thuế môn bài;

3.      Được nộp thuế điện tử;

4.      Được sử dụng hóa đơn.

 

6

 

Gói Tư vấn cơ bản

1.         Mẫu Biên bản họp HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

2.         Mẫu Quyết định của Chủ sở hữu/ HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

3.         Mẫu Quyết định của GĐ/TGĐ;

4.         Mẫu Điều lệ công ty TNHH/ CTCP;

5.         Mẫu Nội quy công ty, Quy chế hoạt động;

6.         ……

 

 

Hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của công ty

 

Liên hệ

7

Gói Tư vấn chuyên sâu

1.         Biên bản họp HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

2.         Quyết định của Chủ sở hữu/ HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

3.         Quyết định của GĐ/TGĐ;

4.         Điều lệ công ty TNHH/ CTCP;

5.         Nội quy công ty;

6.         Quy chế hoạt động của công ty;

7.         Quy chế phân cấp quản lý;

8.         Quy chế làm việc, thi đua, khen thưởng.

9.         Quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận;

10.    …………..

 

Các Luật sư, chuyên viên tư vấn của HTL sẽ tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu và điều kiện kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp

Liên hệ

8

Gói Tư vấn thường xuyên

1.         Tư vấn, hỗ trợ tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại Hợp đồng: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng lao động,….

2.         Tư vấn về các nội dung thay đổi ĐKDN trong quá trình hoạt động.

3.         Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến họa động của công ty.

4.         Tư vấn, đánh giá và giải quyết các vấn đề tranh chấp của công ty trong quá trình hoạt động

 

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể

Theo Bảng phí dịch vụ tư vấn thường xuyên tại HTL

9

Gói Tư vấn về Thuế - Kế toán – Tài chính

1.         Dịch vụ tư vấn Kế toán trọn gói

2.         Dịch vụ báo cáo Thuế trọn gói

3.         Dịch vụ tư vấn lao động và BHXH

4.         Dịch vụ Báo cáo tài chính

5.         Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

 

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể

Liên hệ

10

Gói dịch vụ siêu đặc biệt

1.         Sử dụng gói dịch vụ Tư vấn chuyên sâu 01 năm;

2.         Sử dụng gói dịch vụ Tư vấn thường xuyên 01 năm;

3.         Sử dung gói dịch vụ Tư vấn Thuế - Kế toán – Tài chính 01 năm.

 

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể

Liên hệ

VI. Bảng phí Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

STT

Dịch vụ

Phí dịch vụ (VNĐ)

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1.       

Thay đổi Tên công ty (Tên tiếng Việt, Tên tiếng nước ngoài, Tên Viết tắt)

2.500.000 – 6.000.000

2.       

Thay đổi trụ sở chính của công ty (Cùng quận)

2.000.000 – 6.000.000

3.       

Thay đổi trụ sở chính của công ty (Khác quận)

Lưu ý: Không báo gồm chi phí chốt thuế chuyển quận

2.500.000 – 6.000.000

4.       

Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

2.000.000 – 6.000.000

5.       

Thay đổi thông tin thành viên công ty TNHH 2 TV/ cổ đông CTCP

2.000.000 – 6.000.000

6.       

Tăng vốn điều lệ công ty

2.000.000 – 6.000.000

7.       

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

2.000.000 – 6.000.000

8.       

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

3.500.000 – 8.000.000

9.       

Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Liên hệ

10.  

Chia tách / Sáp nhập / Hợp nhất doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

11.  

Thành lập chi nhánh/VPĐD  tại Hà Nội

2.500.000 – 6.000.000

12.  

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

2.000.000 – 6.000.000

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH/VPĐD/ĐĐKD

13.  

Thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh/VPDD/Địa điểm kinh doanh tại Hà Nội.

Lưu ý: Không bao gồm con dấu của CN/VPĐD (nếu có)

2.000.000 - 6.000.000

DỊCH VỤ GIẢI THỂ / PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

14.  

- Soạn hồ sơ công bố và Đăng thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT;

- Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

- Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

6.000.000 - 15.000.000

15.  

Thủ tục Đóng Mã số thuế doanh nghiệp

Liên hệ

16.  

Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

DỊCH VỤ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VPĐD

17.  

- Soạn và Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động CN/VPĐD lên Phòng ĐKKD – Sở KHĐT;

- Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

4.000.000 – 8.000.000

18.  

Thủ tục Đóng Mã số thuế của Chi nhánh/VPĐD

Liên hệ

DỊCH VỤ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

19.  

Soạn và Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh lên Phòng ĐKKD – Sở KHĐT

2.000.000 – 5.000.000

DỊCH VỤ TẠM NGỪNG KINH DOANH/HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI DOANH NGHIỆP

20.  

Tạm ngừng kinh doanh/Hoạt động trở lại doanh nghiệp

1.500.000 – 5.000.000

21.  

Phí làm dấu tròn công ty, dấu chức danh Giám đốc

1.000.000

Ghi chú:
 • Bảng giá trên áp dụng với các doanh nghiệp 100% vốn trong nước và chưa lên sàn chứng khoán;
 • Phí trên chưa bao gồm 10% VAT, chi phí đi lại và các phí khác (nếu có);
 • Thời gian thực hiện từ 5-7 ngày làm việc. Trường hợp cần làm nhanh 1-2 ngày, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Hùng Thắng để được hỗ trợ.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Trụ sở: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: 286 Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 19000185

Email: info@luathungthang.com

Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..
Đối tác

Đối tác của chúng tôi

19000185