Công Ty Luật Hùng Thắng Mở Văn Phòng Luật Sư Tại Hà Tĩnh

Công Ty Luật Hùng Thắng Mở Văn Phòng Luật Sư Tại Hà Tĩnh

Với mục tiêu mở rộng phạm vi và mức độ dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý của người dân. Công ty Luật Hùng Thắng đã thành lập và phát triển văn phòng lu…
Một trong các án lệ mới ban hành đã được Tòa án áp dụng

Một trong các án lệ mới ban hành đã được Tòa án áp dụng

Một trong các án lệ mới ban hành đã được Tòa án áp dụng, đó là thông tin mà đại diện Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC cho biết tại Hội thảo quốc tế “…
Chính Sách Lao Động - Tiền Lương

Chính Sách Lao Động - Tiền Lương

Giới thiệu các chính sách mới về Lao động - Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2017
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185