NỘI DUNG ÁN LỆ 

Án lệ số 43/2021/AL

Án lệ số 43/2021/AL

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của HĐTC trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toá…
Án lệ số 42/2021/AL

Án lệ số 42/2021/AL

Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài
Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

Án lệ số 41/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Ch…
Án lệ số 40/2021/AL

Án lệ số 40/2021/AL

Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nh…
Án lệ số 39/2020/AL

Án lệ số 39/2020/AL

Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra được công bố theo Quyết định 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020…
Án lệ số 38/2020/AL

Án lệ số 38/2020/AL

Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật được công bố theo Quyết định 276/QĐ-CA ngà…
Án lệ số 37/2020/AL

Án lệ số 37/2020/AL

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hi…
Án lệ số 36/2020/AL

Án lệ số 36/2020/AL

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ
Án lệ số 35/2020/AL

Án lệ số 35/2020/AL

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.
Án lệ số 34/2020/AL

Án lệ số 34/2020/AL

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường được công bố theo Quyết…
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185