TRẦN THANH NGỌC

Luật Sư TRẦN THANH NGỌC

Phó Giám Đốc - Ths. Luật sư

Thạc sĩ - Luật sư Trần Thanh Ngọc có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Hành chính và đặc biệt là trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại: Trực tiếp soạn thảo và tham gia đàm phán các thỏa thuận/hợp đồng hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng dự án/cổ phần, hợp đồng liên doanh…; Thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng/thỏa thuận giữa khách hàng và đối tác; Tham gia tư vấn và đánh giá các vấn đề pháp lý của dự án của doanh nghiệp nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh; Tham gia đàm phán thương lượng và giải quyết các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp cũng như các tranh chấp của doanh nghiệp với bên thứ ba…; Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị…; Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông với tư cách là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại các doanh nghiệp lớn…;

Với kinh nghiệm làm việc thực tiễn cũng như sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, Thạc sĩ - Luật sư Trần Thanh Ngọc luôn kịp thời đưa ra những sự hỗ trợ pháp lý hữu ích cho khách hàng và những cách thức giải quyết công việc hiệu quả nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185