HUNG THANG LAW FIRM
Công ty Luật Hùng Thắng Tư vấn hoàn toàn miễn phí nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhằm tri ân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Công ty Luật Hùng Thắng tổ chức tư vấn miễn phí trong ngày 22/12/2017 cho các đối tượng sau đây:

- Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân thân ruột thịt của Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Cựu quân nhân đã từng làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cham sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thân nhân ruột thịt với Liệt sĩ;

- Thương binh; bệnh binh;

- Những người có công với cách mạng khác.

Hình thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng giao dịch của Công ty Luật Hùng Thắng.

- Tư vấn qua Email;

- Tư vấn qua điện thoại.

Trân trọng Thông báo!

Tin tức

Đối tác

Đối tác của chúng tôi

0916436879