Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Nhằm tri ân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Công ty Luật Hùng Thắng tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí trong ngày 22/12/2017 cho các đối tượng sau đây:

- Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân thân ruột thịt của Quân nhân tại ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Cựu quân nhân đã từng làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cham sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thân nhân ruột thịt với Liệt sĩ;

- Thương binh; bệnh binh;

- Những người có công với cách mạng khác.

Hình thức tư vấn pháp lý miễn phí

- Tư vấn trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng giao dịch của Công ty Luật Hùng Thắng.

- Tư vấn qua Email;

- Tư vấn qua điện thoại.

Trân trọng Thông báo!


04/11/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185