Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Chuyên mục tư vấn pháp luật đất đại của Luật Hùng Thắng sẽ đưa ra những phân tích về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên tắc của việc sử dụng đất là sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Vậy việc chuyển mục đích sử dụng đất cần những điều kiện gì mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Điều 14 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.”

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được nhà nước thông qua.

2. Được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép như sau:

“ 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên thì trước khi chuyển mục đích sử dụng đất phải phân loại đất để xác định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có cần sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3. Luật sư tư vấn đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là làm thay đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất khi người sử dụng đất có nhu cầu. Khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng được được các điều kiện, thủ tục trình tự theo luật định. Hiểu được điều đó, Luật Hùng Thắng cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn các quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay không có thời gian để giải quyết các giấy tờ, hồ sơ. Công ty Luật Hùng Thắng sẽ hỗ trợ giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục và tiết kiệm thời gian với mức chi phí phù hợp.


30/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185