Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Sau khi thực hiện nghiêm chỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại Hà Tĩnh. Công ty Luật Hùng Thắng - Chi nhánh Hà Tĩnh đã kết thúc thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Tĩnh và ra quyết định bắt đầu hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp trở lại tại Văn phòng Luật Hùng Thắng - Chi nhánh Hà Tĩnh. Quyết định này có kể từ ngày 05/07/2021, đề nghị các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.


05/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185