Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Báo Bảo vệ pháp luật có bài viết: “Kiến nghị xử lý cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến chuyển đổi đất “vàng”. Tôi muốn hỏi: Đối với sai phạm trên của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ bị xử lý như thế nào?(Nguyễn Chính - Hà Nội).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;”

Do đó, trường hợp có sai phạm xảy ra trong quá trình giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần điều tra làm rõ trách nhiệm cuộc về cá nhân nào. Tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà cá nhân đó có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

I. Xử lý hình sự:

Nếu trong thời gian giữ chức vụ, quyền hạn, vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây thiệt hại về tài sản thì cá nhân đó có thể bị xử lý hình sự về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể:

“Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự với hình phạt tù lên đến 12 năm. Ngoài ra, cá nhân đó còn bị bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

II. Xử lý hành chính:

Nếu tính chất, mức độ của hành vi vi phạm chưa đủ để xử lý hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

“Điều 7. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức

1. Áp dụng đối với cán bộ

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

2. Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương.

d) Buộc thôi việc.

3. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Giáng chức.

d) Cách chức.

đ) Buộc thôi việc.”

Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật.


04/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185