Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, để góp phần nhỏ trong việc phòng chống dịch bệnh covid 19, Công ty Luật TNHH Hùng Thắng - Chi nhánh Hà Tĩnh ra quyết định thông báo gia hạn tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp. Thời gian áp dụng từ ngày 18/06/2021 cho đến khi có thông báo lại, đề nghị các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định gia hạn tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp tại Chi nhánh Hà Tĩnh

Quyết định gia hạn tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp tại Chi nhánh Hà Tĩnh


16/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185