Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở nước ta, toàn Đảng, toàn Dân đã cùng nhau tham gia vào cuộc chiến chống dịch bệnh corona. Nhưng tình hình diễn biến xấu, đòi hỏi có biện pháp mạnh hơn, chủ động hơn và tấn công mạnh mẽ hơn để chống dịch, vì sức khỏe nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Để góp phần nhỏ trong việc phòng chống dịch bệnh covid 19, Công ty Luật TNHH Hùng Thắng - Chi nhánh Hà Tĩnh ra quyết định tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp. Thời gian áp dụng từ ngày 08/06/2021 đến ngày 17/06/2021, thông báo các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp - Chi nhánh Hà Tĩnh

Quyết định tạm ngừng hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp - Chi nhánh Hà Tĩnh


08/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185