Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Câu hỏi:

Gia đình tôi có một mảnh đất, trước có đăng ký dùng để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng nay tôi muốn xây nhà để ở tại mảnh đất trên. Vậy tôi xin hỏi thủ tục chuyển từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở được thực hiện như thế nào?
(Nguyễn Tùng – Quảng Ninh).

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới Luật Hùng Thắng, về vấn đề thắc mắc của bạn, Luật sư giải đáp như sau:
Hiện nay, có rất nhiều người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở. Điều kiện, trình tự và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Cụ thể như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 153 Luật đất đai thì: “Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.”. Đồng thời theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai thì đất thương mại, dịch vụ là một trong các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai thì trường hợp chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hiện nay, không phải khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và có Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mà căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai như sau:

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai như sau:

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, khi người dân có nhu cầu và thuộc trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì có thể nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

 

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
Theo đó, thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày;
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất không quá 25 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục hợp thửa đất;
Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất như thế nào?
Đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Thế nào là sử dụng đất ổn định lâu dài?

Trên đây là quy định của pháp luật về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về những vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG để được hỗ trợ.


11/11/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185