Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Pháp luật dân sự quy định bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu như thế nào? Bài viết dưới đây căn cứ vào Bộ Luật Dân Sư 2015, có nội dung tư vấn cụ thể như sau:

1. Thế nào là người thứ ba ngay tình?

Người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự được xác định qua những yếu tố sau đây:

  • Khi người thứ ba tham gia vào giao dịch dân sự thì đã có một giao dịch dân sự được xác lập và thực hiện trước đó về cùng một đối tượng giao dịch nhưng giao dịch này lại bị vô hiệu.
  • Người thứ ba khi xác lập giao dịch dân sự phải ngay tình, tức không biết hoặc không thể biết được rằng mình đang tham gia vào giao dịch dân sự với người không có quyền định đoạt tài sản hoặc đối tượng của giao dịch liên quan.
  • Tài sản giao dịch phải được phép lưu. Nếu là những vật cấm lưu thông thì người thứ ba buộc phải biết giao dịch dân sự này là bất hợp pháp. Và trường hợp người thứ ba tham gia giao dịch này thì không được xem là ngay tình và không được pháp luật bảo vệ.
  • Giao dịch dân sự được xác lập với người thứ ba phải thông qua một giao dịch dân sự có đền bù như mua bán, thuê, vay,… Trường hợp giao dịch với người thứ ba đối với tài sản là động sản mà không qua một giao dịch không có đền bù như tặng cho thì người thứ ba mặc dù ngay tình nhưng cũng không được phải luật bảo vệ quyền lợi.

2. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình 

Theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015, thì người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch dân sự vô hiệu sẽ được bảo vệ quyền lợi như sau:

  • Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này.
  • Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu
  • Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.
  • Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về quy định Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. 


17/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185