Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Thời hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định các quan hệ dân sự. Vậy thời hiệu là gì? Các loại thời hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn cho bạn đọc về nội dung này.

1. Thời hiệu là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015:

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

Như vậy, pháp luật quy định thời hạn nhất định sự phát sinh, tồn tại hay chấm dứt quyền, nghia vụ dân sự, thời hạn đó được xem là thời hiệu.

2. Các loại thời hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự

Căn cứ theo Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015, có 04 loại thời hiệu bao gồm:

 • Thời hiệu hưởng quyền dân sự;
 • Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự;
 • Thời hiệu khởi kiện;
 • Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Trong đó, nội dung cụ thể như sau:

- Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.

- Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.

- Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. 

- Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

3. So sánh thời hiệu và thời hạn

 

Nội dung Thời hiệu Thời hạn
Quy định theo Bộ Luật Dân sự 2015

Thời hiệulà thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác

Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Điểm bắt đầu và kết thúc Ngày bắt đầu của thời hiệu có tính vào thời hiệu Ngày băt đầu của thời hạn không tính vào thời hạn
Phân loại

Bao gồm: 04 loại thời hiệu

 • Thời hiệu hưởng quyền dân sự;
 • Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự;
 • Thời hiệu khởi kiện;
 • Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Bao gồm: Dựa vào chủ thể quy định có 3 loại:

 • Thời hạn do luật định;
 • Thời hạn thỏa thuận theo ý chí của các bên;
 • Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định khi xem xét, giải quyết các vụ việc cụ thể.
Đơn vị tính Tính theo Năm Bất kỳ đơn vị nào như: ngày, tháng, năm…hoặc một sự kiện có thể xảy ra.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thời hiệu và phân loại thời hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Trường hợp bạn còn vướng mắc cần tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi. Luật sư tư vấn của Luật Hùng Thắng luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

>>Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015


31/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185