Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Khi phát hiện giao dịch dân sự vô hiệu, thì cá nhân có quyền yêu cầu tuyên bố giao dịch đó vô hiệu. Vậy thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được pháp luật quy định theo Bộ luật Dân sự 2015, nội dung tư vấn như sau:

Đối với các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn;
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu trong các trường hợp trên là 02 năm, kể từ ngày:

 • Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;
 • Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;
 • Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;
 • Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;
 • Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

Hết thời hiệu quy định trên mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực.

Còn đối với giao dịch dân sự trong trường hợp sau đây thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế, bao gồm:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Trên đây là toàn bộ tư vấn về quy định Thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. 


18/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185