Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Hùng Thắng căn cứ pháp lý theo Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nội dung tư vấn như sau:

Về điều kiện tuyên bố chết, vui lòng tham khảo bài viết tại đây

1. Quyền yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết thuộc trường hợp theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Theo quy định tại Điều 392 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thì thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Bước 2: Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Bước 3: Thông báo tìm kiếm theo quy định

3. Về nội dung thông báo phải có những thông tin chính sau:

  • Ngày, tháng, năm ra thông báo.
  • Tên Tòa án ra thông báo.
  • Số và ngày, tháng, năm của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.
  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu Tòa án thông báo.
  • Họ, tên và ngày, tháng, năm sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ cư trú của người đó trước khi biệt tích.
  • Địa chỉ liên hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu người cần tìm kiếm biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm.

4. Về việc công bố thông báo tìm kiếm: 

Theo quy định tại Điều 385 BLTTDS 2015:

“Điều 385. Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

2. Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do người yêu cầu chịu”.

Về thời hạn thông báo

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

Bước 4: Nếu trong thời hạn thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và thông báo cho Tòa án biết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Bước 5: Mở phiên họp xét đơn yêu cầu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo.

Bước 6: Quyết định tuyên bố một người là đã chết

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc chứng minh xác thực là người đó còn sống.

6. Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về quy định Thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết.  Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu còn những vướng mắc, chưa rõ hoặc tư vấn pháp lý khác để được tư vấn cụ thể.


24/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185