Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trình tự giải quyết vụ án dân sự phải tuân theo quy định của pháp luật và cấp sơ thẩm là cấp đầu tiên giải quyết vụ án. Bài viết dưới đây sẽ thông tin cho bạn về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại cấp sơ thẩm.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
 • Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

Nội dung.

Trình tự giải quyết vụ án dân sự được thực hiện như sau:

Thứ nhất, Nộp đơn khởi kiện

Theo quy định tại Điều 190 BLTTDS 2015, thì sau khi hoàn tất đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, người khởi kiện gửi đơn tới TAND có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Có 03 phương thức bạn có thể nộp đơn khởi kiện như sau:

- Nộp trực tiếp tại Tòa án.

Ngày khởi kiện là ngày bạn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.

Khi nhận đơn khởi kiện mà bạn nộp trực tiếp, Tòa án sẽ cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện cho bạn.

- Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính:

Ngày khởi kiện là ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. 

Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày bạn gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Bạn phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp bạn không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

Để tránh tình trạng không xác định được ngày khởi kiện thì khi gửi đơn khởi kiện bằng phương thức này, bạn cần giữ phiếu gửi mà đơn vị bưu chính đưa cho bạn.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án sẽ gửi thông báo nhận đơn khởi kiện cho bạn.

- Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Với phương thức nộp đơn khởi kiện này, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: có máy tính kết nối internet; có chữ ký số còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, công nhận; có tài khoản giao dịch trực tuyến.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu trên, bạn truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi tới Tòa án. Tài liệu, chứng cứ kèm theo cũng phải được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Ngày khởi kiện đối với phương thức này là ngày bạn gửi đơn. 

Sau khi bạn gửi đơn, Tòa án sẽ gửi thông báo về việc nhận đơn của bạn qua Cổng thông tin điện tử.

Thứ hai, Ra quyết định đối với yêu cầu khởi kiện

Căn cứ điều 191 BLTTDS thì sau khi nhận được đơn khởi kiện, trong 03 ngày làm việc, Tòa án sẽ phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện 

Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện trong 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công sẽ ra các quyết định sau:

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

Theo đó, nếu đơn khởi kiện của bạn không có đủ các các nội dung theo quy định là phải có trong đơn khởi kiện, thì Thẩm phán sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện để bạn sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn sửa đổi, bổ sung là do Thẩm phán ấn định, tuy nhiên sẽ không quá 01 tháng, trường hợp đặc biệt Thẩm phán có thể gia hạn thêm 15 ngày.

Trường hợp bạn đã sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định về đơn khởi kiện thì Thẩm phán sẽ tiếp tục thụ lý vụ án; Nếu bạn không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán sẽ trả lại đơn khởi kiện và các chứng cứ kèm theo cho bạn.

(Căn cứ theo Điều 193 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

- Tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu bạn có đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục rút gọn;

- Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho bạn nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

- Trả lại đơn khởi kiện cho bạn nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là trường hợp mà theo quy định của pháp luật thì các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác hoặc đang do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác giải quyết (Điều 4 NQ 04/2017/NQ-HĐTP).

Thứ ba, thụ lý vụ án

Trường hợp hồ sơ khởi kiện hợp lệ, sau khi xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra Thông báo về việc nộp tạm ứng án phí. 

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí là 07 ngày kể từ ngày người khởi kiện nhận được Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và nộp lại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. 

Sau khi nhận được Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, thẩm phán sẽ ban hành Thông báo thụ lý vụ án.

Căn cứ: Điều 195 BLTTDS 2015:

“Điều 195. Thụ lý vụ án

 1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí
 2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo”.

Lưu ý: Nếu người khởi kiện thuộc trường hợp miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán sẽ thụ lý vụ án ngay khi nhận được đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo.

Người khởi kiện sẽ nhận được Thông báo thụ lý vụ án sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án.

Thứ tư, giai đoạn chuẩn bị xét xử:

Sau khi thụ lý vụ án sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Nếu vụ việc đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 317 BLTTDS thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo thủ tục rút gọn, cụ thể:

“Điều 317. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

1. Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

b) Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;

c) Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản…”.

Và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định (khoản 1 Điều 318 BLTTDS 2015).

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, thì vụ việc sẽ được giải quyết theo thủ tục thông thường.

Nếu giải quyết theo thủ tục thông thường thì thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án; và có thể gia hạn thêm 02 tháng trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan (khoản 1 Điều 203 BLTTDS 2015).

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử này, Thẩm phán sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 203 BLTTDS 2015, cụ thể như sau:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

Và sẽ đưa ra các quyết định sau:

 • Công nhận thỏa thuận của các đương sự;

Trường hợp hòa giải thành, các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và không có đương sự nào thay đổi ý kiến sau 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

Trường hợp có căn cứ quy định tại Điều 214 BLTTDS 2015 thì Tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Và sẽ tiếp tục giải quyết vụ án nếu lý do tạm đình chỉ không còn.

 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp quy định tại Điều 217 BLTTDS 2015

 • Đưa vụ án ra xét xử.

Thứ năm, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo quy định tại khoản 4 Điều 203 BLTTDS 2015 thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn pháp luật về trình tự giải quyết vụ án dân sự của Luật Hùng Thắng. Để đảm bảo an toàn pháp lý cũng như lợi ích tối đa trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, khách hàng có thể nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Luật Hùng Thắng.

Vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG  nếu còn những vướng mắc, chưa rõ hoặc tư vấn pháp lý khác để được tư vấn cụ thể.


14/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185