Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Một số quyền đối với bất động sản liền kề bao gồm quyền về cấp, thoát nước; quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác; Quyền về lối đi qua; quyền về mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn cụ thể các quy định về vấn đề này để bạn đọc nắm rõ.

1. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).
Quyền đối với bất động sản liền kề được thực hiện theo nguyên tắc được quy định tại Điều 248 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:
Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên.
Đối với trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
- Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.
- Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.
- Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

2. 04 quyền đối với bất động sản liền kề

Theo quy định tại Điều 252, 253, 254, 255 Bộ luật Dân sự 2015, 04 quyền đối với bất động sản liền kề bao gồm:
2.1. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
- Đối với chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua
Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.
- Đối với người sử dụng lối cấp, thoát nước
+ Phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước.
+ Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường ngoại trừ trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.
2.2. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
- Đối với người có quyền sử dụng đất canh tác
+ Nếu có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu.
+ Nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.
- Đối với người sử dụng đất được yêu cầu
+ Có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó
+ Trường hợp người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì được yêu cầu bồi thường.
2.3. Quyền về lối đi qua
- Đối với chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua
+ Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
+ Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
+ Có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định khi có tranh chấp về lối đi
- Đối với chủ sở hữu bất động sản vây bọc
+ Phải dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ trong trường hợp người yêu cầu bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng.
+ Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định mà không có đền bù.
+ Có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định khi có tranh chấp về lối đi.
- Điều kiện khi mở lối đi qua
+ Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.
+ Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên.
2.4. Quyền về mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác
Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Thắng. Trường hợp bạn còn vướng mắc cần tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi. Luật sư tư vấn của Luật Hùng Thắng luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn.
Công Ty Luật Hùng Thắng
Trụ sở: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
VP Hà Tĩnh: 286 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0243 8245 666
Hotline: 19000185
Email: info@luathungthang.com.

12/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185