Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định như thế nào? Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không ít người đã thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Vậy khi họ không muốn góp vốn nữa thì cần thực hiện xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn về vấn đề này.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất Đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai ngày 15 tháng 05 năm 2014;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai ngày 06 tháng 01 năm 2017;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính ngày 19 tháng 05 năm 2014.

2. Các trường hợp chấm dứt đăng ký vốn góp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Căn cứ theo khoản 3 Điều 81 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về chấm dứt việc góp vốn trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn;

- Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

- Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện;

- Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

3. Hồ sơ xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định khoản 3 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm có:

- Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

4. Trình tự thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Theo quy định tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Trình tự thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân xã.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

- Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào giấy chứng nhận và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

- Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Thắng. Nếu bạn đọc còn gì vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn đông đảo, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: Số 286 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điện thoại: +(84) 2438 245 666  //  Email: info@luathungthang.com


18/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185