Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Pháp luật quy định như thế nào về việc cha mẹ nuôi có được thay đổi họ tên cho con nuôi và một số vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể theo Bộ luật Dân sự 2015.

Quyền thay đổi họ của con nuôi

Theo Điểm a khoản 1 và điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định quyền thay đổi họ tên như sau:

"1. cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên trong các trường hợp sau
a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;
g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định”
2. Việc thay đổi họ tên của người từ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó"

Như vậy theo quy định của pháp luật thì cha, mẹ nuôi có quyền yêu cầu thay đổi họ tên cho con nuôi, pháp luật không quy định việc cha, mẹ nuôi yêu cầu đổi tên họ cho con nuôi phải sự đồng ý của cha mẹ đẻ. Theo đó, nếu cha mẹ nuôi có ý định đổi họ tên cho con nuôi, và có sự đồng ý của cha mẹ đẻ, thì thực hiện thủ tục thay đổi họ tên cho con nuôi như sau:

Thủ tục thay đổi tên cho con nuôi

Theo Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi họ tại Ủy ban nhân dân xã (nơi đã đăng kí giấy khai sinh, cụ thể là tại Ủy ban nhân dân phường Hàng Bồ) trong trường hợp con nuôi dưới 14 tuổi

- Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký việc thay đổi họ ( đối với con từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của con thể hiện trong tờ khai
  • Bản chính giấy khai sinh của con nuôi
  • Bản sao hộ khẩu của con nuôi (nếu có).
  • Bản sao CMND và hộ khẩu của cha, mẹ,nuôi.
  • Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
  • Văn bản thể hiện đồng ý đổi họ của cha và mẹ nuôi trong trường hợp làm con nuôi của hai vợ chồng, có chứng thực chữ ký hợp lệ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sựliên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận chuyển cán bộ chuyên môn giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc nếu đủ điều kiện pháp luật cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi họ. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. (nếu xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc).

>>Xem thêm: Trường hợp được thay đổi họ tên


18/10/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185