Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Căn cứ pháp lý theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân, thi hành án, phá sản doanh nghiệp. Bài viết dưới đâY sẽ tư vấn cụ thể về Vi phạm quy định về nuôi con nuôi bị xử lý hành chính như thế nào? 

1. Xử lý hành vi vi phạm quy định nuôi con nuôi

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì vi phạm quy định về nuôi con nuôi bị xử lý hành chính như sau:

Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau:

- Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;

- Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

- Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

- Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi.

Mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau:

- Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

- Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau:

- Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;

- Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

- Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là văn bản, giấy tờ bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, các điểm b và c khoản 3 Điều này;

- Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

>> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi


22/10/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185