Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quyền kháng cáo được xem là một trong những quyền cơ bản của công dân khi cho rằng bản án, quyết định của Tòa án không đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục kháng cáo thì người yêu cầu kháng cáo cần phải nộp đơn kháng cáo đến Tòa án có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất mà bạn có thể tham khảo.

1. Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

.............., ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)………………………………………………………………
Người kháng cáo: (2) …………………………………………….. Sinh năm:…………….
Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………..
Là: (4)……………………………………….……………………………………………..
Kháng cáo: (5)……………………………………………………………………………..
Lý do của việc kháng cáo: (6) …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề sau đây:(7)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Người kháng cáo (9)

2. Hướng dẫn cách điền thông tin trong mẫu đơn kháng cáo:

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án muốn kháng cáo.

Lưu ý: Cần ghi rõ là tòa án nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh (Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (đối với tòa án cấp huyện) hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (đối với tòa án cấp tỉnh)).

(2) Ghi rõ thông tin của người có yêu cầu kháng cáo.

  • Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó;
  • Nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo;
  • Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền.

(3) Ghi đầy đủ thông tin địa chỉ của người có yêu cầu kháng cáo.

  • Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú;
  • Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo. Ghi rõ là Bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… trong vụ án hình sự… (ghi rõ vụ án gì, ví dụ: “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; Nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất, trong quá trình soạn thảo Đơn kháng cáo, nếu có vấn đề vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ, bạn hãy liên hệ với công ty Luật chúng tôi qua số hotline 19000185 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email: info@luathungthang.com để Luật sư tư vấn hình sự giải đáp và hỗ trợ.


26/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185