Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Vậy pháp nhân thương mại là gì? Quy định của Bộ luật hình sự về về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn cho bạn đọc các quy định pháp luật về nội dung này.

1. Pháp nhân thương mại là gì?

Căn cứ theo Điều 75 Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân thương mại được quy định như sau:

  • Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên, bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
  • Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan

2. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự 2015, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại

Điều kiện này được hiểu là hành vi phạm tội của một người hoặc một số người của tổ chức kinh tế hoặc danh nghiệp thuộc pháp nhân thương mại hoặc được pháp nhân thương mại ký hợp đồng hay uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đó.

- Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại

Nếu một người hoặc một số người được giao hoặc ủy quyền thực hiện hành vi phạm tội vì lợi ích của pháp nhân thương mại thì được xem là điều kiện để pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên nếu người thực hiện hành vi phạm tội đó thực hiện thêm hành vi phạm tội vì lợi ích cá nhân thì chỉ hành vi nào vì lợi ích của pháp nhân thương mại mới buộc pháp nhân thương mại phải chịu, còn hành vi nào vượt ra ngoài lợi ích của pháp nhân thương mại mà vì lợi ích cá nhân họ thì họ phải chịu.

- Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại

Nếu hành vi phạm tội có sự chỉ đạo, điều hành của những người đứng đầu pháp nhân thương mại như Tổng Giám đốc, Giám đốc, Hội đồng quản trị thì đây là điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

Bên cạnh đó, mặc dù không có sự chỉ đạo, điều hành nhưng những người đứng đầu pháp nhân có sự chấp thuận về việc thực hiện hành vi phạm tội đó cũng được xem là hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại

- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Hình sự 2015.

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự cuối cùng đối với pháp nhân thương mại là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chưa hết. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Bộ luật Hình sự như sau:

  • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
  • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
  • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
  • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Trên đây là tư vấn về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. Trường hợp bạn còn vướng mắc cần tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 19000185 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email: info@luathungthang.com. Luật sư tư vấn của Luật Hùng Thắng luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

>>Xem thêm: Thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại


20/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185