Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Cuối năm các doanh nghiệp đều phải thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra, đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của công ty mình. Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn Cách lập Báo cáo tài chính năm 2020 cho doanh nghiệp, theo Luật kế toán 2015 và Thông tư 200/2014 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

1. Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính năm 2020 cho doanh nghiệp

Bước 1: Thống kê và sắp xếp lại tất cả các chứng từ kế toán của doanh nghiệp

Các chứng từ kế toán cần phải được sắp xếp cẩn thận, chi tiết theo thời gian tự động, từ đó việc lưu trữ, kiểm tra sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Bạn có thể sắp xếp chứng từ kế toán theo tháng hoặc theo quý để dễ kiểm soát.

Các chứng từ kế toán bao gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, sao kê sổ phụ ngân hàng, ủy nhiệm chi ngân hàng, Giấy nộp tiền vào NSNN, Thông báo đóng bảo hiểm, Bảng lương,….

Bước 2: Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trên cơ sở chứng từ đã được sắp xếp theo thứ tự một cách khoa học, kế toán tiến hành nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh như: Nhập, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, báo có, báo nợ…

Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện những chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của luật pháp về kế toán, thuế. Phân bổ những nghiệp vụ nảy sinh theo tháng, quý như: Phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu hao, phân bổ dụng cụ, công cụ….

Bước 3: Phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo tháng

Doanh nghiệp nên tiến hành phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo thời hạn như: 

  • Phân bổ chi phí trả trước

  • Tính khấu hao tài sản cố định

  • Phân bổ công cụ dụng cụ

Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu số liệu

Sau khi đã phân bổ các nhóm nghiệp vụ phát sinh theo tháng, kế toán tiền hành soát xét kỹ càng các dữ liệu để tránh sai lệch số liệu. Cụ thể:

  • Số dư đầu kỳ và cuối kỳ, Phát sinh có, Phát sinh nợ của từng ngân hàng trên sổ chi tiết các TK 112 cần khớp với sao kê từ phía ngân hàng.

  • Sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không âm tại mọi thời điểm. Nếu sổ quỹ âm thì có thể xử lý bằng nhiều cách, trong đó thì cho vay mượn cá nhân lãi suất 0% là cách làm đơn giản nhất.

  • Tổng Doanh thu trên TK 511 cần khớp với tổng giá trị của hoá đơn đầu ra và tổng doanh thu trên các tờ khai thuế VAT trong năm cộng lại. Trong một số trường hợp cụ thể thì cần tính cả TK 711 (nếu khoản thu nhập khác là có xuất hoá đơn và ghi nhận nghĩa vụ thuế ). Khi các bạn đối chiếu tài khoản thuế, mà khách hàng có doanh thu không chịu thuế hoặc chịu thuế 10%, 5%, 0% thì cột doanh thu và cột VAT các bạn nên tách riêng theo từng mẫu trên chứ không để gộp.

  • Tổng thuế VAT đầu ra – Số phát sinh bên Có của TK 3331 phải khớp với tổng giá trị thuế GTGT đầu ra của các hoá đơn cùng lại và khớp với Tổng giá trị thuế GTGT đầu ra trên những Tờ khai thuế VAT trong năm cộng lại.

  • Tổng số thuế GTGT đầu vào – Số phát sinh Nợ TK 133 trong năm có thể khớp hoặc không khớp với Tổng giá trị VAT đầu vào trên những tờ khai thuế VAT cộng lại. Nếu không khớp, các bạn bắt buộc giải trình được vì sao lại có chênh lệch (hóa đơn năm nay nhưng khai thuế vào năm sau chẳng hạn).

Bước 5: Cân đối các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Nhân viên kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ đảm bảo các tài khoản đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN

Các báo cáo trên được lập trên phần mềm HTKK của cơ quan thuế yêu cầu bản mới nhất

Xuất ra excel bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh để lưu tại máy, kết xuất file XML để nộp cơ quan thuế theo quy trình nộp báo cáo mới nhất áp dụng

Sau khi hoàn thành tất cả 6 bước trên, nhân viên kế toán sẽ thực hiện trong và sổ sách lưu trữ.


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185