Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ 05/12/2020 đã tăng mức phạt đối với những doanh nghiệp có hành vi chậm nộp tờ khai thuế. Vì vậy, để tránh bị phạt thì doanh nghiệp cần phải nắm được lịch nộp tờ khai thuế theo quy định hiện hành. Luật Hùng Thắng xin được cập nhật cho bạn về lịch nộp tờ khai thuế năm 2021 trong bài viết dưới đây. Căn cứ theo Luật quản lý thuế năm 2019; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC. Nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật, lịch nộp tờ khai thuế năm 2021 được liệt kê theo bảng dưới đây:

Tháng

Thời hạn

Doanh nghiệp kê khai theo quý

Doanh nghiệp kê khai theo tháng

1

20/01/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T12/2020

Tờ khai thuế TNCN T12/2020

30/01/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý 4/2020

Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2020

Tờ khai thuế TNCN Quý 4/2020

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 4/2020

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2020

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2

20/02/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T1/2021

Tờ khai thuế TNCN T1/2021

3

20/03/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T2/2021

Tờ khai thuế TNCN T2/2021

31/03/2021

Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020

Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020

Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

4

20/04/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T3/2021

Tờ khai thuế TNCN T3/2021

30/04/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 1/2021

Tờ khai thuế TNCN Quy 1/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 1/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2021

5

20/05/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T4/2021

Tờ khai thuế TNCN T4/2021

6

20/06/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T5/2021

Tờ khai thuế TNCN T5/2021

7

20/07/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T6/2021

Tờ khai thuế TNCN T6/2021

30/07/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 2/2021

Tờ khai thuế TNCN Quý 2/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 2/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 2/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 2/2021

8

20/08/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T7/2021

Tờ khai thuế TNCN T7/2021

9

20/09/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T8/2021

Tờ khai thuế TNCN T8/2021

10

20/10/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T9/2021

Tờ khai thuế TNCN T9/2021

30/10/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 3/2021

Tờ khai thuế TNCN Quý 3/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý 3/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 3/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 3/2021

11

20/11/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T102021

Tờ khai thuế TNCN T10/2021

12

20/12/2021

 

Tờ khai thuế GTGT T11/2021

Tờ khai thuế TNCN T11/2021

Mức phạt khi chậm nộp tờ khai thuế theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP 

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

TT

Mức phạt

Hành vi

Hình thức xử phạt bổ sung

Căn cứ

1

Phạt cảnh cáo

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ 

Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 1 Điều 13

2

Từ 02 - 05 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên

Khoản 2 Điều 13

3

Từ 05 - 08 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Khoản 3 Điều 13

4

Từ 08 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*)

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**)

 

Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Lưu ý: Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế

Khoản 4 Điều 13

5

Từ 15 - 25 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 5 Điều 13

Trên đây là lịch nộp tờ khai thuế năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn còn bất kì vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về việc kê khai và nộp tờ khai thuế năm 2021, vui lòng liên hệ với công ty Luật Hùng Thắng để được giải đáp và hỗ trợ.


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185