Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh là một trong những biện pháp để xin giảm thuế TNCN phải nộp của người nộp thuế. Vậy thời hạn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh  được quy định như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin pháp lý về vấn đề này.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007;sửa đổi, bổ sung năm 2012;
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007;sửa đổi, bổ sung năm 2012;
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh;
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân.

2. Quy định về người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh

Khoản 1 Điều 19 Luật thuế TNCN quy định: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú”.

Mức giảm trừ thuế TNCN được quy định tại  Điều 1 Nghị quyết 954/2020/ UBTVQH14, cụ thể:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Khoản 3 Điều 19 Luật thuế TNCN quy định:

“3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh”.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

3. Thời hạn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điểm c.2, Khoản 1, Điều 9,Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”.

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

“4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”.

Căn cứ vào các quy định trên có thể rút ra quy định của pháp luật thuế về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như sau:

  • Trường hợp người nộp thuế tự đi quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là thời điểm quyết toán thuế TNCN (tức 31/03/2021)
  • Trường hợp người nộp thuế ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cơ quan chi trả thu nhập thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hằng năm (tức 21/3/2021).
  • Riêng đối với người phụ thuộc của người nộp thuế là đối tượng người phụ thuộc khác (anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô,...) thì thời hạn đăng ký giảm trừ chậm nhất là ngày 31/12/2020. Nếu quá thời hạn trên, người nộp thuế sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc đó cho năm 2020.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN. Nếu bạn còn vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn, hỗ trợ.


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185