Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Cũng giống như hóa đơn giấy, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cũng phải tiến hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý. Vậy thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử được thực hiện như thế nào?

Trong bài viết dưới đây, Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về vấn đề này theo căn cứ pháp lý tại Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC;

1. Quy định về hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn điện tử

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.”

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.
……
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Như vậy, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn.

2. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Hiện nay có rất nhiều những đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử nên để đảm bảo lựa chọn được đơn vị cung cấp uy tín doanh nghiệp nên tra cứu cẩn thận trên mạng hoặc vào trang Website của Chi cục thuế quản lý để tham khảo danh sách các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hồ sơ cần chuẩn bị thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng bao gồm:

  • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC);
  • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC);
  • Hoá đơn điện tử mẫu (do Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử cung cấp).

Lưu ý: 

  • Quyết định sử dụng hóa đơn và hoá đơn mẫu ->  phải là bản SCAN và được đưa chung vào 01 bản dưới định dạng word (.doc);
  • Cần có thêm một bản Thông báo phát hành định dạng “ XML”;
  • Chữ ký số để ký điện tử.

Bước 3: Nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đã chuẩn bị đến cơ quan thuế quản lý chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ giấy tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế hoặc gửi hồ sơ qua mạng bằng việc truy cập vào Cổng điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn, gửi file “XML” Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã lập từ phần mềm HTKK, kèm theo Quyết định áp dụng và Hóa đơn mẫu đã tạo.

Bước 4: Kết quả sử dụng hóa đơn điện tử

Sau 02 ngày làm việc, nếu không có ý kiến không chấp thuận từ cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp sẽ được công khai trên website của Tổng cục thuế sau 02 ngày.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185