Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Sau khi đăng ký thành lập công ty, để đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải được phép sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT) lần đầu cho doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này, tư vấn luật doanh nghiệp Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin pháp lý về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

1. Những đối tượng được quyền đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT)

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC: Đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng là những doanh nghiệp, tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

2. Thủ tục tự in/ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thủ tục tự in/đặt hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu cho doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin tự tin/đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

  • Hồ sơ xin tự in/ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm:
  • Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu 3.14, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  • Giấy ủy quyền (Nếu người nộp Hồ sơ không phải là Giám Đốc).
  • Giấy CMND bản gốc của người được ủy quyền để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ xin tự in/đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý hoặc gửi chuyển phát thông qua bưu điện.

Bước 3: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận và xử lý yêu cầu

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 02 ngày từ thời điểm nộp Hồ sơ Đề nghị đặt in hóa đơn, Cán bộ Thuế sẽ đến trụ sở Công ty để kiểm tra tình hình hoạt động thực tế. Sau đó, Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/4/2017).

Bước 4: Tiến hành tự in/ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

Sau khi kiểm tra hồ sơ và xem xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Cơ quan Thuế sẽ ra Thông báo theo Mẫu số 3.15 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BTC về việc Doanh nghiệp đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đặt in hóa đơn.

Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận cho doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in, doanh nghiệp tiến hành liên hệ với nhà in để in hóa đơn GTGT theo mẫu mà doanh nghiệp lựa chọn.

Sau khi nhận hóa đơn đặt in phải thanh lý hợp đồng với nhà in (nhà in có trách nhiệm lập báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp). Lấy hóa đơn đỏ (để thực hiện việc hạch toán sau này).

Bước 5: Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC quy định về thời gian phát hành hóa đơn như sau:

Chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185