Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quyết định thi hành án treo được Tòa án gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung của quyết định thi hành án treo bao gồm những gì? Đối tượng nhận quyết định thi hành án treo gồm những ai? 

1. Nội dung của quyết định thi hành án treo

Căn cứ theo khoản 1 Điều 84 Luật Thi hành án hình sự 2019, quyết định thi hành án treo bao gồm những nội dung sau đây:

- Họ, tên, chức vụ người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành;

- Tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành;

-  Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được hưởng án treo;

- Mức hình phạt tù và thời gian thử thách của người được hưởng án treo;

- Hình phạt bổ sung, trừ hình phạt bổ sung là hình phạt tiền;

- Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách;

- Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

2. Đối tượng nhận quyết định thi hành án treo

Theo khoản 2 Điều 84 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về việc Tòa án gửi quyết định thi hành án treo, cụ thể:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:

- Người được hưởng án treo và người đại diện trong trường hợp người được hưởng án treo là người dưới 18 tuổi;

- Viện kiểm sát cùng cấp;

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hưởng án treo làm việc;

- Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

- Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.


10/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185