Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện bố mẹ tôi đang muốn làm tách sổ đỏ cho tôi đứng tên riêng. Vậy tôi xin hỏi về điều kiện và thủ tục tách sổ đỏ theo quy định của pháp luật được thực hiện như thế nào? (Thanh Hoa – Hà Nội)

Trả lời: Chào bạn! Công ty Luật TNHH Hùng Thắng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến chúng tôi. Về vấn đề thắc mắc của bạn, chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Tách thửa đất hay còn gọi là tách sổ đỏ là một trong những nhu cầu rất phổ biến của người sử dụng đất hiện nay. Điều kiện và thủ tục tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Cụ thể như sau:

Điều kiện tách sổ đỏ

Theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì điều kiện tách thửa đất được quy định như sau:

“Bổ sung Điều 75a như sau: Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”.

Như vậy, điều kiện tách thửa đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và điều kiện cụ thể tại từng địa phương để quy định. Chính vì vậy mà ở mỗi địa phương khác nhau thì điều kiện để được tách thửa đất cũng sẽ khác nhau.

Hiện nay, điều kiện tách thửa đất tại thành phố Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố hà nội.

Thủ tục tách sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  về Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hồ sơ đề nghị tách thửa đất được hướng dẫn theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/ TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính bao gồm:

  1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận xử lý và ghi thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định và cấp sổ đỏ mới cho người sử dụng đất, tiến hành trao trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc gián tiếp qua UBND cấp xã.

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục cấp lại Sổ đỏ bị mất

                                          Các trường hợp thu hồi sổ đỏ


28/10/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185