Chủ đề liên quan

 Vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư là gì ? Vốn đầu tư là số tiền vốn được huy động tập chung được sử dụn…

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định độ tuổi được đăng ký kinh doanh thành lập công ty/doanh nghiệp; Được đăng ký kinh doanh thành lập hộ cá thể năm 2021 là từ đủ 18 tuổi trở lên. Quy định này áp dụng trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Độ tuổi đăng ký kinh doanh thành lập Hộ kinh doanh cá thể

Khoản 1 Điều 50 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh như sau:

"Điều 50. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này."

Như vậy, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới có quyền thành lập hộ kinh doanh.

>> Xem thêm: Những ngành nghề không phải đăng ký kinh doanh

2. Độ tuổi đăng ký kinh doanh thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Trong đó, tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, những trường hợp không có quyền quản lý và thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp là:

" Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự "

Như vậy, người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi thì chưa có quyền đăng ký kinh doanh thành lập công ty. Cá nhân phải đủ 18 tuổi thì mới có quyền thành lập và quản lý công ty.

Kết luận: Độ tuổi được đăng ký kinh doanh thành lập công ty; Thành lập hộ kinh doanh cá thể; Có quyền tham giam góp vốn thành lập vào công ty; Có quyền thừa kế công ty; Được đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh;....đều phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác:

- Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2021

- Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

- Lưu ý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh


17/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185