Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hướng dẫn tra cứu các Thông tin về phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố và một số vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể theo căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung tư vấn như sau:

1. Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố

Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

  • Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).
  • Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Do đó, Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, trực tiếp thực hiện các công việc được quy định tại Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh
1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.
6. Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
7. Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.
8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.
9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
10. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.”

2. Cách tra cứu thông tin phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin các phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, như sau:

Bước 1: Truy cập trang website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ - Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Chọn mục Giới thiệu > Chọn Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố

tra cuu phong dang ky kinh doanh cac tinh thanh pho

Bước 3: Thực hiện tra cứu phòng đăng ký các tỉnh, thành phố cần tìm

Bước 4: Chọn Tra cứu > Nhận được kết quả thông tin Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố

>> Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Kết luận: Để biết thông tin liên quan đến Phòng đăng ký kinh doanh, bạn có thể tra cứu thông tin trên cổng thông tin riêng của Sở Kế hoạch và đầu tư của địa phương đó (nếu có) hoặc thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu còn vướng mắc liên quan đến nội dung bài viết trên hoặc các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,...Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể.


21/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185