Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Theo biểu mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, đối với những đơn vị lựa chọn hình thức kê khai thuế hạch toán độc lập thì sẽ phải kê khai thông tin của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán. Vậy khi thành lập doanh nghiệp có bắt buộc phải kê khai thông tin của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán không?

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.
2. Có bắt buộc phải kê khai thông tin kế toán trưởng khi thành lập doanh nghiệp hay không

Theo biểu mẫu của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ghi rõ: “Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2” điều này có nghĩa là đối với các doanh nghiệp, công ty mới thành lập phải kê khai thông tin kế toán trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có kế toán vậy đối với các công ty mới thành lập có buộc phải khai thông tin kế toán trưởng hay không.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Việc cập nhật, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

3. Thủ tục bổ sung thông tin Kế toán trưởng của doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung thông tin kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp - mẫu Phụ lục II-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;
  • Bản sao Giấy tờ cá nhân của Kế toán trưởng (không bắt buộc công chứng, chứng thực);
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ;
  • Bản sao Giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền nộp hồ sơ:

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung thông tin kế toán trưởng tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 3: Thụ lý và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc bổ sung thông tin kế toán trưởng của doanh nghiệp

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả thủ tục bổ sung thông tin kế toán trưởng của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.


16/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185