Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty được xem là bước đầu tiên vô cùng quan trọng khi tiến hành khởi nghiệp kinh doanh của các nhà đầu tư. Vậy, đăng ký kinh doanh tại đâu và mất bao lâu chắc hẳn là vấn đề được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc này. 

1. Đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là việc cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý nhất định để thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thì cá nhân hoặc tổ chức sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành lập công ty và Giấy chứng nhận hoạt động đối với hộ kinh doanh. Đây được xem là việc ghi nhận tư cách pháp lý cho các nhà đầu tư khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

2. Đăng ký kinh doanh tại đâu?

  • Đối với Đăng ký kinh doanh thành lập Công ty

Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.”

Theo Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

  • Đối với Đăng ký kinh doanh thành lập Hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì: “1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.”

Như vậy, sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì hồ sơ sẽ được nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.

Theo Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Thời gian đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

  • Đối với việc đăng ký doanh nghiệp

Thời gian đăng ký kinh doanh bằng hình thức thành lập công ty theo quy định tại khoản 5, Điều 26 Luật doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

“5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.”

Như vậy, thời gian xem xét tình hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì sẽ phải ra thông báo bằng văn bản cụ thể cho doanh nghiệp được biết.

  • Đối với việc đăng ký Hộ kinh doanh

Thời gian đăng ký kinh doanh bằng hình thức hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

“3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
4. Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Như vậy, đối với việc thời gian đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh hộ cá thể thì thời gian xử lý cũng là 03 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những quy định về việc đăng ký kinh doanh tại đâu và mất bao lâu? Hy vọng rằng, bài viết này của Luật Hùng Thắng sẽ giúp bạn giải đáp được những vướng mắc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Mọi vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giải đáp kịp thời.

Có thể bạn quan tâm: - Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

                                    -  Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể


15/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185