Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quy định pháp luật về việc thành lập tổ chức công đoàn trong Doanh nghiệp và một số vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  • Luật Công đoàn năm 2012;
  • Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nội dung tư vấn về Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn không? Theo Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 quy định:

“Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật công đoàn năm 2012 thì:

“Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định về việc thành lập tổ chức Công đoàn tại Doanh nghiệp như sau:

“Điều 5. Quy định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp
1. Tổ chức Công đoàn
a) Doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
b) Chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.
c) Sau thời gian quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.”

Kết luận: Như vậy, Doanh nghiệp không bắt buộc phải thành lập công đoàn, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của người lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm vận động người lao động thành lập và gia nhập công đoàn.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì Doanh nghiệp đó được thành lập tổ chức Công đoàn.

Công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn trong sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động. Sau thời gian này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

Nếu còn vướng mắc liên quan đến việc thành lập công đoàn, tổ chức công đoàn trong Doanh nghiệp hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

>> Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục thành lập công ty mới hiện nay

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Tư vấn Doanh nghiệp


23/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185