Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Mẫu quyết định thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp là một trong những tài liệu văn bản bắt buộc phải có khi các tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thành lập mới. Nếu bạn đang băn khoăn không biết phải soạn thảo Quyết định thành lập công ty như thế nào thì dưới đây là Mẫu quyết định thành lập công ty bạn có thể tham khảo.

1. Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp là văn bản của các thành viên thực hiện việc góp vốn về thành lập mới, thể hiện ý tưởng kinh doanh của đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu,... đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2021

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Mẫu quyết định thành lập công ty

Mẫu quyết định thành lập công ty

3. Lưu ý về quyết định thành lập công ty

  • Nội dung quyết định thành lập công ty phải cụ thể chi tiết rõ ràng, thể hiện rõ sự nhất trí giữa các thành viên góp vốn trong việc thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tại biên bản cuộc họp quyết định thành lập công ty.
  • Công ty cần xác định rõ ràng về các thành viên, cổ đông của công ty, thành viên tham gia thành lập công ty,...
  • Nội dung tham gia góp vốn của các thành viên công ty cần được công khai, minh bạch
  • Ghi rõ các chi tiết thông tin và trách nghiệm của người được ủy quyền quản lý trực vốn hay thực hiện quyền quản lý tại công ty.
  • Quyết định thành lập công ty cần phải có chữ ký chứng thực của người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty để minh chứng cho văn bản trên là hợp pháp.

06/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185