Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trong bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi: Vốn điều lệ là gì ? Vốn đầu tư dự án là gì? Hai loại vốn này có phải là một hay có những điểm khác nhau như thế nào?

1. Vốn điều lệ là gì?

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Theo như quy định trên thì vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản mà các thành viên, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty. Hiện nay Luật doanh nghiệp không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty là bao nhiêu mà cho doanh nghiệp tự lựa chọn và đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và khả năng thực tế mà doanh nghiệp. Mặc dù không quy định về mức vốn điều lệ nhưng Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về thời hạn góp vốn đối với những công ty mới thành lập là “90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

2. Vốn đầu tư dự án là gì?

Vốn đầu tư là khái niệm thường được dùng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Có thể hiểu vốn đầu tư là tiền hoặc những tài sản khác được dùng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Vốn đầu tư dự án là tổng các nguồn vốn góp vào một dự án đầu tư để thực hiện dự án đó. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì “Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Tuy nhiên trong một số trường hợp vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án không phải là một. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì “Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Vốn đầu tư dự án có thể bao gồm: Vốn điều lệ của doanh nghiệp (góp một phần hoặc góp toàn bộ), Vốn vay từ ngân hàng,

Vốn góp của các nhà đầu tư khác vào dự án đó..v..v.. Một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư hoặc chỉ có 1 dự án đầu tư tùy vào tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.

3. Phân biệt vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án

Vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án đều là tài sản hoặc tiền mặt do các nhà đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hai loại vốn này lại có những điểm khác nhau như sau:

  • Vốn điều lệ là thuật ngữ thường được dùng với các doanh nghiệp trong nước còn vốn đầu tư dự án thường được dùng cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI);
  • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản đã góp hoặc cam kết sẽ góp của các thành viên công ty, tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng đăng ký mua khi thành lập công ty. Còn vốn đầu tư dự án bao gồm cả tổng phần vốn góp và vốn huy động hoặc vốn vay.
  • Vốn điều lệ là phần vốn cam kết góp trong một thời hạn không quá 90 ngày và được ghi vào Điều lệ của Công ty. Trong khi đó, vốn đầu tư dự án của doanh nghiệp được quy định đối với từng dự án đầu tư, trong đó có phần vốn góp của các nhà đầu tư cho dự án.
  • Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể tăng vốn góp vào dự án bất kỳ lúc nào mà không cần thiết phải tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án là những khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy, hy vọng với bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm về vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án trong doanh nghiệp. 

 


21/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185