Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Câu hỏi: Chào Luật sư, Tôi có câu hỏi về vấn đề góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp có được không. Hiện nay, tôi và một người bạn có dự định cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp. Tôi sẽ góp vốn bằng tiền mặt còn bạn tôi góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất. Luật doanh nghiệp có cho phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời: Lời đầu tiên, Luật Hùng Thắng rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới công ty luật chúng tôi. Với vấn đề của bạn, Luật sư tư vấn doanh nghiệp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Quy định về vốn của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 quy định Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Trong khi đó, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Theo như quy định trên thì vốn điều lệ là tổng giá trị “tài sản” mà các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp đủ khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy, vốn điều lệ công ty không nhất thiết phải là tiền mặt mà có thể là các tài sản khác.

2. Những tài sản được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp

Điều 34 Luật doanh nghiệp quy định về các tài sản được dùng để góp vốn khi thành lập doanh nghiệp bao gồm:

  • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam;
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;
  • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật;
  • Tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật. Như vậy, ngoài sử dụng đồng Việc Nam thì bạn có thể sử dụng những tài sản khác như vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,….để góp vốn thành lập công ty.

3. Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Một trong các lưu ý khi góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty, doanh nghiệp đó là phải định giá tài sản trước khi góp vốn.

Điều 36 luật doanh nghiệp quy định về việc định giá tài sản như sau:

  • Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.
  • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
  • Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Việc góp vốn vào công ty bằng tài sản chỉ được coi là thực hiện xong khi tài sản góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang cho công ty theo quy định sau:

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

Trên đây là tư vấn của Luật sư Luật Hùng Thắng về vấn đề góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty, thành lạp doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


14/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185