Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về vấn đề này.

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện công ty

Khoản 1 Điều 213 Luật doanh nghiệp quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty như sau:

 • Văn phòng đại diện của công ty bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Văn phòng đại diện của công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện công ty

Theo quy định tại Điều 213 Luật doanh nghiệp và Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện được thực hiện như sau:

Bước 1: Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế

Khoản 1, Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định “Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế”. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ về thuế, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế xác nhận về về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện.

Bước 2: Thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan Công an

Đối với những Văn phòng đại diện được thành lập trước thời điểm 01/07/2015 và có con dấu do cơ quan công an cấp thì khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động cho Văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an trước.

Hồ sơ trả lại con dấu Văn phòng đại diện cho cơ quan công an bao gồm:

 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Công văn đề nghị trả lại con dấu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện;
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD (hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động về việc chấm dứt hoạt động VPĐD (theo mẫu);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;
 • Xác nhận của cơ quan công an về việc trả con dấu của văn phòng đại diện;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của VPĐD và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động của Văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;

Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

 


06/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185